Για Μουσεία

Για Μουσεία

Η εταιρεία εξειδικεύεται στον κλάδο του πολιτισμού, συμμετέχοντας σε έργα που βασικό σκοπό έχουν την ψηφιοποίηση και ανάδειξη μέσω σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων, ενός ευαίσθητου από πλευράς ιστορικής, κειμηλιακής, θρησκευτικής, μουσειολογικής και καλλιτεχνικής αξίας. Μέσα από την μέχρι σήμερα εμπειρία της, έχει αναπτύξει ως πρώτιστο μέλημα, τον σεβασμό και τη προστασία των εκθεμάτων, παράλληλα με την παροχή υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας για τους φορείς με τους οποίους συνεργάζεται. Ενδεικτικές υπηρεσίες – προϊόντα που παρέχει είναι:

1.     Σύστημα Διαχείρισης Ψηφιακών Συλλογών: Πρόκειται για μία πλατφόρμα στην οποία τα Μουσεία διαχειρίζονται και προβάλλονται τα ψηφιοποιημένα τεκμήρια των συλλογών τους, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές (Europeana policies).

2.     Εφαρμογές ανάδειξης πολιτιστικού υλικού: Η εταιρεία υλοποιεί σειρά εφαρμογών που σκοπό έχουν την καλύτερη ανάδειξη του πολιτιστικού περιεχομένου, την προσέλκυση επισκεπτών αλλά και παιδαγωγικό χαρακτήρα. Οι εφαρμογές αυτές περιλαμβάνουν:

2.1.     Ψηφιακή Έκθεση/Εκθετήριο (web & mobile): Αποτελεί την βασική εφαρμογή που επιτρέπει είτε από υπολογιστή, είτε από το κινητό τηλέφωνο στον χρήστη να δει όλα τα εκθέματα που έχουν ψηφιοποιηθεί.

2.2.     Διαδραστικό Χρονολόγιο (web & mobile): Το χρονολόγιο αποτελεί μία χρονική αποτύπωση των εκθεμάτων και σημαντικών γεγονότων.  Το χρονολόγιο αντλείται δυναμικά από το αρχειακό υλικό του Ιδρύματος με σκοπό την συνεχή ενημέρωση της εφαρμογής.

2.3.     Διαδραστικό Ημερολόγιο (web & mobile): Το διαδραστικό ημερολόγιο  το οποίο δεν ενσωματώνει το περιεχόμενο κατά την κατασκευή, αλλά το αντλεί δυναμικά από το αρχειακό υλικό του Ιδρύματος, επιτρέποντάς του να είναι συνεχώς ενημερωμένο, μειώνοντας σημαντικά την ανάγκη ενασχόλησης του προσωπικού του φορέα με αυτό.

2.4.     Τρισδιάστατη περιήγηση (web): Με την εφαρμογή αυτή, ο χρήστης μπορεί να περιηγηθεί εικονικά σε κάποιον προεπιλεγμένο χώρο και να τον δει, όπως θα τον έβλεπε αν ήταν εκεί.

2.5.     Παιχνίδια γνώσεων: Ένα βασικό στοιχείο για την καλύτερη κατανόηση του πολιτισμικού πλούτου και την προσέλκυση επισκεπτών (ειδικά σε επίπεδο νέων παιδιών – ανθρώπων) είναι η δημιουργία ψηφιακών παιχνιδιών γνώσεων. Τα παιχνίδια αυτά μπορούν να αφορούν όλες τις ηλικίες (από παιδιά δημοτικού, μέχρι και ενήλικες), ενώ το περιεχόμενο τους διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη.

2.6.      Storytelling περιήγηση επισκέπτη σε επιλεγμένους χώρους (mobile): η εφαρμογή λειτουργεί μόνο σε tablet ή κινητό τηλέφωνο. Ο επισκέπτης προεπιλεγμένου χώρου, θα μπορεί να λάβει μια μοναδική εμπειρία ξενάγησης που δίνει στοιχεία ιστορικής ή/και άλλης αξίας για τον χώρο που βρίσκεται. Η εφαρμογή μπορεί να τον κατευθύνει μέσα στον χώρο, πώς να κινηθεί, τι πρέπει να δει και να προσέξει από εκθέματα ή να του εξηγεί τι είναι αυτά που βλέπει και ποια η πολιτισμική / ιστορική τους αξία.

2.7.     Serious Game : Η δημιουργία ενός serious game στον χώρο του πολιτισμού αποτελεί βασικό αντικείμενο έρευνας & εργασίας της εταιρείας. Οι φορείς πολιτισμού μπορούν είτε να συμμετέχουν στον σχεδιασμό για την υλοποίηση ενός serious game που να αφορά τον θεματικό χώρο που δραστηριοποιούνται είτε να προσφέρουν ψηφιοποιημένο υλικό με σκοπό την ενσωμάτωση του μέσα στο παιχνίδι.

3.     Ιστοσελίδες ανάδειξης πολιτιστικού υλικού: Δυνατότητες δημιουργίας και φιλοξενίας ιστοσελίδας υψηλής αισθητικής, αναβαθμισμένων υπηρεσιών και πολλαπλών δυνατοτήτων, συμβατών με τις ως άνω προσφερόμενες υπηρεσίες.